closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n Bek

te kort

we

een

den 24 Augustus

ontvangen per 't

scheepje goudg.

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Mara

9.

Twee Copias van ’t rendement van vekogte Lijwaaten

Twee Copias der verklaaring van den quartiermeester

Ballard ss wegens een afgekapt

Kabeltouw

Twee Copias van den sabandhaars specificatie van

de aangekomene en weder vertrok

„kene vaartuijgen.

Voor Delft en Hoorn.

Twee Copias van alle de bovenstaande Papieren.

Banjermassing

Voor Aamsterdam en Zeeland

missives van ’t opperhoofd en Resident

Twee Copias der

aan Hunne Hoog Edelheeden daatien

16 april en 23 7: nevens een d=o

van laatstgemelde datum van de

Residenten alleen

Twee Copias der Pagt Conditien.

Twee Copias van Lijsten van de aangekomene en ver„

trakkene vaartuigen zedert ’t Jaar 1788

Twpee Copias der Lijst van de in weezen zijnde Peper„

„tuijnen.

Twee

18

W:r Veere

overg: 1790