closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Marat

12.

Javas Noord Oost Kust

Twee Copias der missives van den Gouverneur en raad

aan Hunne Hoog Edelheeden ged:

2: 4:- en 25 Augustus 1788.

Twee Copias der missive van ’t opperhoofd en de Pesi„

„derten te Banjer aan den Gou„

„verneur en Raad ged: 6aug 1788.

Twee Copias der missive van den gezaghebber in den

Oosthoek Barkij aan als even

ged: 17 augustus 1788

Twee Copias der missive van den Passarouangs

Commandant aan den gezagheb„

„ber en Raad„ ged: 11 august 1788.

Twee Copias van ’t Extract uit de aparte brieff ges:

door den Tagals Resident aan den

Gouverneur en raad te Samarang

ged: 14 aug 1788

Twee Copias van een nader Extract uit de brief

van en aan als even gede 20 daar

aan

Instructie voor den majoor tit

Twee Copias der

vermehr. C: s. en de te doenen

opneem van Comp=e Loge en gebou„

„wen te Couracanta, gedateerd

25 maij 1788

Twee

Z

8

p:r Veere

overg: 1790