closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=o deel

Iavas Noord oost Kust.

en voltoijing van het fortres

de Vastenburg te Cankacarta

Twee Copias van een Extract uit de handelingen van

den Kerkenraad gedateerd 15 7b=r 1788.

over het slegt gedrag van den

krankbesoeker van Ginkel

Twee Copias der missives van den Gouverneur en

Raad aan Hunne Hoog Edelhee„

„den d’ datis 15 en 31 octob=r 1788.

verklaaring van de scheepsoverheeden

Twie Co pias der

van ’t schip de Apthunus nopens

de flegte fituatie van dien bodem

Twee Copias van ’t berigt van 7. Bossethiel C: S.

wegens ’t giepgaan van het schip

de Nepthurus.

Twee Copias van ’t berigt wegens de examinatie en be„

„vinding van een gearmeerde schuijt

Twee Copias der missive van den Ioanas Pesident

Gaaswijk, aan de Edele Heer

Gouverneur gedateerd 19 octob: 1788

Twee Capias van ’t Translaat Iavaanse brieff gesch.

door den Radeen Tommongong

aria Magatsarie, aan als eten.

Twee

a