closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

den 10 Augustus, ont

„vangen per het schip

de follux

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Maran

14

Iavas Noord oostkust

Twee Copias der missives van den Couracartas Presi„

dent Hantsink aan de Edele

Heer Greeve ged: 2: Septemb: 1788.

Twee Copias van ’t berigt van en aan als even, nopens

het onvermogen van den regent

tang om zijn vol Contingent

rijst te leveren

Twee Copias der missives van den Gouverneur en raad

aan H: HE: gedateerd 2, 3, Novem

„ber 1788.

berigt van den hospitalier versoe„

Twee Copias van ’t

kende dat den melaatsen Jonge„

„ling Roselijn na de hoofdplaats

gezonden moge worden.

Twee Copias der missives van den Gouverneur en

Raad aan A. H. E: de datis A, en

11 November 1788.

Twee Copias van ’t berigt wegens de bevinding

van 10 Corgies kleedjes.

Twee Copias van ’t berigt, wegens de Examinatie

en bevinding van 42 Congies kleedjes

Twee Copias van het berigt van den bandher te Dioc„

Jocarta, waarbij versoekt om in

steede

18

W:r Veere

overg: 1790