closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inkomend Gemeen

N.o 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Marar

13

Javas Noord Oost Cust

Twee Copias der Calculatie van ’t benodigde tot den

opbauw van een ryst Pakhuijs

Twee Copias der missives van den Gouverneur en

Raad aan Hunne Hoog Edelheeden

gedat: 30=e augustus 1788- en 18 7b=r 1708

Twee Copias der missive geschreeven door den Tagals

Resident Umbgrove aan de Edele

Heer Greeve en Raad ged: ult=o

augustus 1788.

Twee Copias aer missive van den Japaras Pesident

schelkes aan als even ged: 4 7b=r 1788.

missives van den Gouverneur en

Twee Copias der

Raad aan Hunne Hoog Edelhee„

„den in datis, 20, 21, 29 September

15 Octob: 1788

berigt van den Hoofd administra„

Twee Copias van 'r

„teur van lanten, nopens de afzen„

„ding van Ankerstokken voor

Batavia

berigt van Pilon, nopens het emploij

Twee Cospias van

van ’t aangebragt geschut van

12:6: 3: 2: 1: lb Caliber

Twee Copias van de Acte van verbaad ter vertimmering

en

18.

p:r Veere

overg: 1790