closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

Iavas Noord Oost kust:

steede van 350 voortaan maar

175 Corgies kleedjes te leveren

Twee Copias van ’t berigt van den fiscaal, versoekenden

dat een Chinees en een Javaan van

Java moge werden verwijderd

Twee Copias van ’t berigt wegens de behandeling der

Jnlandsche zeevarenden aan boord

van ’t schip DregterLand

’t berigt wegens ’t diepgaan van

Twee Copias van

gem: bodem

Twee Copias der missive van den Gouverneur en

Raad aan H: H. E. ged: 20 Novemb:

1788.

Twee Copias der missive van de Ternatsche Mini„

„sters aan die van Samarang

ged: 6 7b=r 1786

t berigt van den Ternats: Equi„

Twee Copias van

pagemeester van Wanningen C.S.

wegens de noodsakelijkheid om de

bank de verwagting van een

dubbelhuijt

Twee Copias der missive van den Gouverneur en

Raad aan H HE: ged: 4 Novemb: 1788.

Twee