closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

Iavas Noord oost kust

Twee Copias van ’t berigt wegens de examinatie en

bevinding van ’s Comp=s lootsloot.

Twee Copias van ’t Extract missive van den

Grissees Resident aan den gezag„

„hebber en raad te sourabaija ged:

1 aug: 1788.

Twee Copias van ’t berigt wegens de nadere Exami

„natie en bevinding van gem:

lootsboot.

’t generaal Rendement der

Twee Copias van

verkogte koopmanschappen Pro„

„visien &.a geduurende het boek„

Jaar 178 7/8.

’t request van den Joanas Resi

Twee Copias van

„dent Gaaswijk, versoekende om

onthesfing van de hem opgelegde

vergoeding van het minder rende

„ment der jouijst in Europa aan

„gebragte indigd.

Twee Copias van ’t berigt van den indigomaker

Torop spreekende over gem: Indigo

Twee Copias van ’t request van den Pagter der Cabanderi„

„en, en van de in en uitgaande rijst, ver„

„soekende om remissie zijner pagt penninge

Twee