closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Brieven en Papieren

Inleedig

E: Edele Heeren weegens Hun wel Edelens promotie tot Raaden ordinair en

fiticitatie aan

Extra ordinaire van Indie

genoteeurt wanneer H: H: Ed: in text gem: Brieven over Maccatser

die per het schip ’t zoo airect van Batavia.

ook met de Bark Ceram

en met de Tantj. Lengen de cupplicaaten ontfangen zijn

waar bij andere in text gem: brieven en Papieren verzeld hebben

gelijk ook de vrarginale dispositie op de memorie van den Edelen Heer de Bock

bedeeling van de gehoudene Betognie over alle dezelve

en d daar bij genomene besluijten

en hoe ver de Resolutien thans afgaan.

de Positive order zullen intert gecompendieert den gebruik afgezonden

worden

vervolg

even ook zo met alphoebetish Regitter der Marginalen

tem de in gereedheid brengen der boeken en Papieren voor het zuider en

noorder quartier

eer biedig antwoord op het laatst ontfangen Patriasch Extract

ti de

Relastingen en Vergoedingen;

verzoek om de intext gegevene verantwoording teegens degexpresseerde vergoeoing

in Contideratie te neemen

en wel om de aangehaalde sufficeerende reedenen

onder aanbod van het origineel berigt der gecommitt„s van den 5: maart 1787.

verschooning van de te rug reekening in quettie

dankzegging met en voor den hier Gouverneur voor de guuttige schikking met de

te kort bevondene Rijst in de Hoop: admnistratie

de opgelegde vergoeding van uerecke aan ’t bedurven buskruit heeft zijn wed„ voldaen

verte

5

„1

1

2:

3.

4:

5

6:

7:

8.

9

10:

11

12:

13:

14:—

15:

446:

194

195

196.

197:

198