closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

5:

Belastingen en Vergoedingen

Vervolg van

aanhaling van de Condemnatie tegens de Mafoor Schneider en 2: maanden gagie

s

over het deor hem geperseerde met opzigt tot ’t guarnisoen

versoek dat desselfs wed„e mag volstaan met ’t gemis van’t geen hij bij de borken te

vooren staat enz:

aanhaling van het versork van den Capitain ter zee Acker aan H: H: E: gedaan

en herwaards in Consideratie gegeven

antwoord en refert aan de Resolutie van den 20. October 1785.

Fannelingen

8

den herwaards gerelegeerden Javan. Tabel i0 op de rheijde overleeden

de drie Zoond van de Talalakan van pullabetsij over hun ongegronde voorge„

„vens van de in sivele behandeling aan de Caab in vergoedering gerep„t enz:

bekent making wat hun voortaan maandelijks verstrekt zullen worden

’t bedragen zal Ternaten aangereekent worden

-„

een gedoopt ondeugend Slaven van den vaendrig overbeek na Lochoe verbannen

het versork van den gebannen Cerams Radja, Halcretta om zijn ontslag en z.

ontzegt

Bekruijstingen

8

de stranden zijn met orangbaijen bekruijst mits gebrek aan Pantjallings

er is geen morshandel omtdekt

bedeeling van de door den gezaghebber van de Vriendschap als lorrendraijer opgebrag„

„te kwacreesen

en hun ontslag na des fiscaals voorstel met te rug gave hunner goedertjes

Correspondentien

met de nabeurige Gouvernementen word gecorrespondeert.

verte

27.

199

200:

201:

439:

440:

441.

442:

443:

379:

380.

381:

382.

317