closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

vervolg van Forigicatien en bebouwen

en den p„l opzigter der werken gelast geen nieuw onderhanden te nemen onsz: maar

met de voltoijing der gebouwen voort te vaaren

.

verzeekering dat men steeds met alle gepaste suinigheid en overlegte werk gaat

met bouwen

en om een eijnde daar van te maken heeft men 16: Jnlands Timmerlieden inge„

huurt

de propositie van den heer Gouverneur ter vermindering van ’sComp uijtgave geam„

„plecteerd

en daarom 100: koppen aan de Fortificatie werken arbeijdende Jnlanders en 16: ge„

„huurde Timmerlieden afgedankt

te Manipa zal in steede van de vervalle Rengmuur en Redout ingevolge de

reets gegeven qualificatie een Batterij etc: aangelegd worden

aanbieding van een door Streck geformeert Kanter approbatie

ook eene Calculative bereekening van de vereijschte Materiaalen door de Regenten

op te brengen

ordre door den heer Gouverneur te Boriro gesteld tot het bouwen van een woning

voor den Resident binnen ’t Fortres.

ter Resolutie van den 9: Februarij breeder genoteerd

gelijk ook een nieuw kruit Maguazijn na ’t plan van Strek dat H: H: Ed:

word aangeboden

Berigt van Raabe weegens de weinige aangebragte en de per restend zijn„

de Houtwerken.

com daar mede

het Mattroosen Logement en werkplaatsen van de Equi„

„pagie werf te kunnen voltojen

vertooning wat daar toe boven de Calculative bereekening van van Guricke

reets zijn verbruikt en wat er nog vereijscht word

zijne beschroomttijd om buijten qualificatie te voltoijen

hem als in den text daar toe aanbevoolen

Raabe opgelijke te kennen gave omtrent het stadhuijs gequalificeert

tot dies voltoijing voort te vaaren.

verte.

I:

158.

159:

160:

161:

162:

163:

164:

—:

165:

166:

—:

167:

168.

169.