closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Fortificatien en Vebouwen

met laat om op te geven wat materiaalen er toe vereijscht worden

aanbod van zijn adentweegen gedient Calculative bereekening met een vergelijk van

die van, van Juericko

Pete Saaken

reeden en waarern omen in a: p:o ad„o 10'000: van den Chinees Limpilo zonder agie

in Cassa heeft ontfangen

146:

dog men zal voortaan de gegevene recommandatie in agtneemen

147:

en bij noodzaekelijkheid gebruijk emaken van de gelden van den Predekant scharfj

op bepaalde Conditien

148:

alhier 10 nimmer in gebruijk om 3: Stuijvers van de rd„ uijt de gagie te decor„

„teeren

149

het interdict teegens den uijtvoer van duijten opgeheft

150.

Gegagreerdens

dankzegging voor der gegagieerdens au st gagie.

§ 438:

Hongij Togt

Refert aan ’t vertoog van den Heer Gouverneur omtrent de Htongij zaken

5 343:

moolukte voorneemen van zijn Edele Agtb: om de Jorammers te Atraffen die

Aroe hebben aflopen

344

verder daar in voorgekomen indernissen

en te loor stelling van die kastijding.

345:

de beschikking der zaeken onder de Subalterne Comtoiren hebben beslagerlangd,

„346:

Refert dier aangaande aan ’t nongij Dag regoster enz:

korte aan haaling daar uijt.

347.

verte

1

5

5

30.

170