close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0070

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

vervolg van Forigicatien en bebouwen

en den p„l opzigter der werken gelast geen nieuw onderhanden te nemen onsz: maar

met de voltoijing der gebouwen voort te vaaren

.

verzeekering dat men steeds met alle gepaste suinigheid en overlegte werk gaat

met bouwen

en om een eijnde daar van te maken heeft men 16: Jnlands Timmerlieden inge„

huurt

de propositie van den heer Gouverneur ter vermindering van ’sComp uijtgave geam„

„plecteerd

en daarom 100: koppen aan de Fortificatie werken arbeijdende Jnlanders en 16: ge„

„huurde Timmerlieden afgedankt

te Manipa zal in steede van de vervalle Rengmuur en Redout ingevolge de

reets gegeven qualificatie een Batterij etc: aangelegd worden

aanbieding van een door Streck geformeert Kanter approbatie

ook eene Calculative bereekening van de vereijschte Materiaalen door de Regenten

op te brengen

ordre door den heer Gouverneur te Boriro gesteld tot het bouwen van een woning

voor den Resident binnen ’t Fortres.

ter Resolutie van den 9: Februarij breeder genoteerd

gelijk ook een nieuw kruit Maguazijn na ’t plan van Strek dat H: H: Ed:

word aangeboden

Berigt van Raabe weegens de weinige aangebragte en de per restend zijn„

de Houtwerken.

com daar mede

het Mattroosen Logement en werkplaatsen van de Equi„

„pagie werf te kunnen voltojen

vertooning wat daar toe boven de Calculative bereekening van van Guricke

reets zijn verbruikt en wat er nog vereijscht word

zijne beschroomttijd om buijten qualificatie te voltoijen

hem als in den text daar toe aanbevoolen

Raabe opgelijke te kennen gave omtrent het stadhuijs gequalificeert

tot dies voltoijing voort te vaaren.

verte.

I:

158.

159:

160:

161:

162:

163:

164:

—:

165:

166:

—:

167:

168.

169.