closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Vervolg van Hongij Sogt

aan Laricques ond orangkanj op zin donzoek twee quartitiedren toegevoegd

de klagten tegens Manipas Redident van Capelle, ongegrond bevonden

dog des Regenten verhoet aan de andere tijde toegestaan.

de Post Sawaij van Manipa gesepareert en onder het hoefd Carteel gesteld

gegeven last aan den Commandant van Sawaij hoedanig voortaan met zijne boeken

toe gedragen heeft

gemaakte grenscheeding in de teritoir van Manipa en Sawaij over de Ceraank en

Afshoerte Negouijen

een nieuwe Patij van Maisavooij te Bouro aangesteld -

g'einterdicert het houtkappen in de Revier van Bouro

Marodeurs docr een soldaat van Sawaij opgebragt tot slaven

vier Papoete

van d’E Comp verklaerd

den geweten Capitain Sanrie Pelakahoe is uijt vreete voor een nieuwe arrekt niet te

beweegen om homagie te komen bewijsen

koomen intoert doon de Alpherenen om vergekapt aan den Heer Jau„

39: p„s Noote

„verneur vertoont.

door den Heer Gouverneur gegeven geringe spendatie aan de Apchoe„

approbatie der

„ren ter ontdekking van Nerste Boomen

item de Extra verhoging in gagie van den soldaat Egter over zijn betoonde bravou„

„res teegens de in text gem: Papibur

gewilligheid zonder voorbeeld der Alphoeren om na waros d’ Htongij te verzellen

den Capitain van Rarakit Maijnalie om zijn smeking in genade aangenomen

hem als zodanigen tot orangkaij aan en voorgesteld

belofte door hem gedaan om Noekoe lievend of dad te leeveren

een orangkaij van oerong in submitsie aangenoomen

de geschillen tusschen werinama etc: en Natiahol zijn nog niet betlegt

hoofd Blondeel gelast dat geschikt te onderzoeken en de videeren

Japarouas

’t hij in der manne of met geweld

verte

N: 348.

349

349

350.

351.

352:

353:

354:

355.

356:

357:

358

359

360:

361:

„361:

361

„362:

„363:

364: