closeTerug naar inventaris

Transcriptie

J= Conga Logt

vervolg van

de orangkaij van Pamilauw gedinaree om verstijde reedenen

en Een oud orangkaij weder aangesteld.

onder aan hem gegeven om de broeder van de gedimoveerde te ligten

den Jangeling Baijlatoe tot orangkaij van pepa aangesteld

eenige ondeugend garioffel en Moernagulen verbrand

aan den oud Radja van Tuhaha de hem Competeerende quartslieden aan geweeten

oek aan den Pattij van Nalahia - -

den orang kaij van Telulale ontslagen, en den quatte daar toe aangesteld

het versoek van drie Regenten van Hareehoom van de quatscienst ontslagen te

worden, ontzegt

den Scriba van Haroeko onder Notaris Eede gesteld

des Retidents woning aldaar met Extucten doen bevloeren en d’ Hopsteene

daar uijt, tot andere diensten emploijeere

aan Hilas Hoofd gepermitteert alle Jnlandse Christenen te Kila tot den

Hoften Heeren diensten te verpligten

aan Sawaijs

Commandant Ftockens gerestitueert de waerde van de door

hem verttiekte Stroo zacken aan de Pantjalling de willem

approbatie der

door den Heer Gouverneur verleende adtistentie van Man„

schappen ona Banda met ses kruijs orembaijen

Huistelijke Bestellingen

dankzegging voor de gemaakte selikking in ’t Hospitaal

orders in ’t zelve gesteld na het Berigt van den Edelen Heer Raad orde„

„nair van Hockum

dankbetuijging voor de verhoging van der zieken verteeringe

Notitie van de maandelijkde vertterking aan dezelve

dog geen transche of Caabk wijn

verte

8

§ 365

„366:

367

368:

309

370:

371:

372:

373:

374:

375:

376:

377:

„378:

232:

233:

234:

235:

236: