closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Huystelijke Bestellingen:

maar wel de bepaalde muijlen en Compaarten

en tot Cabaijen Salemporris in plaatse van Guinees gem: gebl: - .

de Hospitalier enz: aanbevoolen te observeeren dat er geen sterke dranken in ’t Rospo„

„taal worden gebragt.

qualificatie heeft den Heer Gouverneur gelijk in den tert order ge„

op de gegeevene

steld tot het repareeren en voorziening van ’t zieken Huijs

H: H: Ed: ongenorgen in ’t aanhouden van der zieken geheele gagie

aanhaling van

vertooning dat besluijt niet is ter uijtvoer gebragt

de Hospitaler ingerigt en bestiert moeten worden aan de binnen

E:de order hoedanig

en buijten regenten afgegeven ter observantie:

om ample reedenen is de order van de belasting op de slaven alhier niet wel te in„

troduceeren

dog geene extra ordinaire beloning zal gedaan worden zonder qualificatie

clucidatie omtrent ’t stellen van teekenen van Eijgendom

vertoning waer men een vlag zal laten waijen

dog op Amblauw Bonoa en Kelang teekennen opgerigt worden

en is geen anderplaats die een Signaal verEijscht als die, welk Banda onswil

aftroonen

de weegen Bruggen Brand gereedschappen zijn gevisiteerd

en de kinderen in ’t weeten huijs werden wel beborgt en onderweesen

te kennen gave van den p„l Commandant van de ontoerijkenheijd der maande„

„lijkte verstrecking aan Lampolij

suppletie dier verstrekking met 3: kannen 'smaands

een door de Dienaars der Justitie opgevatte Suspectie rondswerven in de ketting

in ’t slaven quartier geplaatst

van jperen als Capitain en Brusz: als Luijtenant van ’t pennisten Coor aange„

steld.

crstreuthij en van Hatfelt als Leeden van Pilitie aangesteld:

de geassumeerde Leeden in de bijde Collegien van Justitie weder ontslagen,

verte

§ 237.

238:

239:

5

240:

241.

—:

242:

243:

244:

245.

246:

247

24:8.

249:

250

251.

252:

253:

291.

292.