closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

Vervolg van Huysselijke BBestellingen

ook drie aandere permanente

§ 293.

weder aanstelling van zo veel andere

—:

oek een geregts boode

294:

en een Substitut voor de fiscaal aangesteld

295:

gevelde Crimineele vonnissen bij den Raad van Justitie

296

d’ Proceo papieren daar van gaan over

—:

een Lid ontslagen en eene aangesteld

297:

taccres van t. Capitaal aangetoond

298:

is geen verandering g’Exteert

299:

een tid ontslagen en eene aangesteld

300

de monstratie over de billijke remarque H: H: E: in de duijttere inrigting

der staat Reekening van dit Collegie

301.

wat den president en Secretaris aan bevoolen

„301:

hun de sweegen gediende verantwoording

301:

aanbod aan 1: V: Ed: van dit Schriftuur.

301.

gegeven recommandatie aan dat Collegie

301:

doleantie van den President van hetzelve tegens den secretaris Coomans over

zijn nalatigheid in de betaling der pupellen enz:

302:

gem: Coomans in de vergadering door den Heer Gouverneur gereprocheerd

en als in den text Serieus gerecommandeert

303:

versoek en verkreeg zijn ontslag

„—:

den zoldij overdrager Eijke als secretaris aangesteld mitsborge stellende

twee burgers Corporaals tot zergeanten bevondert.

304:

Het Cappitaal der burger Cas is een wernig vermindert

dito der stad Cassa onder den fiscaal genoteert

305:

InKoop

ordre ter opgave door de Equipagie opzigter van de in 1787: geleeverde ijzer

en wiltrossen of tegens 2. duijten d’ Cierang is bereekent

§ 83

vrte