close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0075

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

Vervolg van Huysselijke BBestellingen

ook drie aandere permanente

§ 293.

weder aanstelling van zo veel andere

—:

oek een geregts boode

294:

en een Substitut voor de fiscaal aangesteld

295:

gevelde Crimineele vonnissen bij den Raad van Justitie

296

d’ Proceo papieren daar van gaan over

—:

een Lid ontslagen en eene aangesteld

297:

taccres van t. Capitaal aangetoond

298:

is geen verandering g’Exteert

299:

een tid ontslagen en eene aangesteld

300

de monstratie over de billijke remarque H: H: E: in de duijttere inrigting

der staat Reekening van dit Collegie

301.

wat den president en Secretaris aan bevoolen

„301:

hun de sweegen gediende verantwoording

301:

aanbod aan 1: V: Ed: van dit Schriftuur.

301.

gegeven recommandatie aan dat Collegie

301:

doleantie van den President van hetzelve tegens den secretaris Coomans over

zijn nalatigheid in de betaling der pupellen enz:

302:

gem: Coomans in de vergadering door den Heer Gouverneur gereprocheerd

en als in den text Serieus gerecommandeert

303:

versoek en verkreeg zijn ontslag

„—:

den zoldij overdrager Eijke als secretaris aangesteld mitsborge stellende

twee burgers Corporaals tot zergeanten bevondert.

304:

Het Cappitaal der burger Cas is een wernig vermindert

dito der stad Cassa onder den fiscaal genoteert

305:

InKoop

ordre ter opgave door de Equipagie opzigter van de in 1787: geleeverde ijzer

en wiltrossen of tegens 2. duijten d’ Cierang is bereekent

§ 83

vrte