close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en Ajschrijvingen

antwoord op H: H: E: nadere begeerde elucidatie weegens de in text gem: bedorven

Rijst en het veschil der gecommitteerdens Rapport

nader detail van zaken en van de verkeerde extentie tusschen des gecommitteer„n

„dens Berigt en dientwegen genomen besluijt

verzoek om de provitineele afschrijving te approbeeren

ook dat men door Martens de 2400: lb Rijkt beverens afgeschreeven, inkoops

laat vergoeden.

om de wille geen pligt versuijm plaats heeft gehad

de door H: H: E: begeerde voldoening of verantwoording van de te Naroeko en

Bouro bedorven geraakte buspoeder de residenten g’incumbeert„

die als in den text hun verantwoord hebben en dus niet responsabel kunnen wor„

„den geoordeelt

kort detail van die van Bouros Resident en wat daar bij in Consideratie komt„

idem van Haroekes hoofden Hogerwaerd en Blondeel

voordragt aan U: H: Ed: over de provitioneele Afschrijving te approbeeren.

aanboo van voormelde verantwoordingen

vertooning van de Successive afschrijvingen

Papier tot Zeguls

J: Dregen J: vadems touw.

welk eerste opgeertischt zijnde weder is ingenomen

10: rd„s douceur geld daar voor betaald

2: overleeden 's Comp„s Slaven

eenige Equipagie goederen van de Pantjallingo de vriendschap ende willem

vrugteloose gestelde premieter weder bemagtigen van de daeg

9: breckbanden in zoort

eenige Arthillerij en amonitie goederen op de Hougij verlooren en vertpilt

idem 3: onbequaame Affuijten met blokwielen inzoort dog ’t ijzer daer van

te verantwoorden

’t venstrekte en gespendeerde op de Rongij Togt

verte

3

1

173:

174:

175:

176:

177:

178:

179:

180:

181:

182:

183:

184

185:

186:

187.

188:

189:

190:

191.