closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Kerkelijke Saaken

twee oude Diaconen in de Maleeste Kerk ontstagen en 2: nieuw aangesteld § 310:

311

verplaatsing van eenige schoelmeesters

312:

verrigting van D„o Frij te Sawaij in de jongste Hongij

gevorderd advis en Consederatie van den Kerken raad omtrent de plaatzing

van een schoolmeester te Sawaij

313:

314.

orgineel Rapport van D„o Feij wegens zijn gedaene kerk en school vitote

315

montant der Deaconijs Cassa en dies accres genoteert

Seprosen

§ 316:

vier met de Lepra besmette vrouwen te Molanen geplaatst

Militaire Zaaken

de verstrecking van arak &„a is direct na de ontfangene order aan de Cor„

254:

s

„poraals gestaakt.

de gerequireerde opgave wat verstreckinge den soldaat dienstiger is arak

255:

enz: ovr gelegden Commandant opgedragen

256:

de monstratie van denzelven

257:

zijne gevoelens dien aangaande

258

Contideratien van den Raad

besluijt om bij de verstrekking te continueeren en aanbod van het Berigt

aan H: H: Edelens

259:

Ostroushij in Heeve van den overleeden van Guericke als p„l Hoofd

260.

over de militie aangesteld

aanhaling Eener activen in diverse expeditien en verzoek om ap„

260:

„probatie voor denzelven

260:

aan hem toegelegd Costgelden Emolumenten van een Commandant

261:

aan denzelven afgegeeven de Copia schaf orders

te