closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vendeg van Socducten

man is steeds werkzaam in't uijtdenken ter vermindering der nagul Boomen

en gewassen

daar toe is een expretse Commissie belegt

de inlanders zijn ingevolge de order g'annimeert tot het Cultiveeren van Cottij tot

hun beter bestaan

er zal eerlang een proe: daar van genomen worden

dog niet van de gesondene monsters als buijten de boltters zijnde

verzoek om twee andere in hunne schaalen

buijten Comtoiren zullen door de hoofden daar toe gezonteert

de regenten van de

worden

reedenen te geven van de te kortkoming in nagulen van de

men weet geene

scheepen ’t zoo en de Triton:

te minder om de in text gebruijkelijke toegeventhijd.

veronderstellen de reedenen van de geduurige te kort koming der scheeps over„

„heeden.

dat door de observantie der gegeven order zig zullen moeten ontdekken

waar van de scheeps overheeden behoorlijk kennis dragen

==de Calculative opgaer is slegts met 29 9/950: Blaren geteerpasseert.

aantoning van de geheelen in schuur

met ’t restant veen a„o p„o in het zoo afgescheept.

’t geprofiteerde in dit jaar voor d’E: Comp:

de negorijen enz: zijn na den inschuur der Nagulen gevisiteert

de tatanamangs of Particulier aanplanting der Nagul Boomen tot elu tien

der bepaalde quantiteit bi Placcaat verboden

op peene als in den text en ten weens profijte

Raport der Expresse gecommitteerdens die de Noete beromen hebben op„

„genomen en intertie van ’t getal

Particuliere

ƒ 112:

113:

114:

115:

116:

117:

118:

119.

120.

121.

122:

123:

124:

125