closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Panuicauler NWaarten Mandel

het verongelukken van een Batavias Barcq te Banda herwaards met rijst

gedestineert.

veroortzaekte duurte van de Rijst

renovatie daer op van ’t Placcaat op den weekeren verkoop van Rijst

de qualificatie H: V: E: om Rijst van Particuliere handelaars voer de Jngezete„

„nen te neemen tot haer faveur gerepeteert

antwoord daar op

dankzegging voor de vergunning aan den Equipagie meester om te mogen

handel dryven

daar in zal geen misbruijk gemaakt worden

de gemeente bij billet doet verboden vaert na en van Boeten kennis gegeven

Raccaten en Bilretten

aanhaaling wat Placcaaten zeedert gepubliceert zijn

het willekeurig verhoging van de prijs der Rijst.

den uijtvoer van duijten gepermitteert.

teegen het aanplanten van Nagulboomen onder de naam van Fatanamangs

't willekeurig hout kappen te Bouro.

Requesten

aanbieding van eenige Requetten

verberk om gunttige beschouwing derzelve.

I: Ceepen en Vaartuijgen;

dankzegging voor de herwaards zending van t: schip 1: Barcq en 1: Pantjalling

de Barcqde voor digtigheid na Banjermassing gedepecheert met voorzorg

als in den tevt

verte

36:

§ 333:

334.

335

336:

—.

337:

§338.

„339:

340.

341.

„342:

„444:

„445.

N 16.

17: