closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Scheepen en Vaartuijgen

antwoord op dontfangen nader Berigt of verantwoording van den Commandeur

§ 18

wegens de stegte voorziening van even gem: Barcq

19:

Refert aan dies overvarende gezag voerder wegens zijn gedaane opgave

despotitie ter afschrijving van eenige verlooren geraakteen onbequaam geworden

20

Equipagie goederen van gem: Barck.

21.

.

en wat met de laatst gem: moeten worden gedaan

Reparatie van dies gebreeken laten doen en het manqueerende aan dies Equi„

22:

„pagie suppleeren

23

notitie van het dieptreeden van het schip het zoo bij aankormat

24:

gagien aan alle de scheepelingen als in den text verstrekt

25:

vititatie van het zelve door woldgaard C: S: en de vereijschte reparatie gedaan

verzeekering dat de order dien aangaande steeds is g’obterveert en ook om„

26:

„trent de te doene verstrekkingen

aankomst van de Barcq Ceram met de Lijwaeten dat in het zoo hadden moe„

„27:

„ten worden over gescheept

—:

wat met dezelve weder zijn ontfangen van Java

28

desselfs ontmoeting volgens ’t Extract gerernaal genoteert

29:

daar van de Bandate Ministers kennisse gegeven

30:

aanbod van ’t voernoemde Extracten een berigt van de overheeden van voorn: Bark„

eenig verlooren geraakte Equipagie goederen van deselve ter afschrijving ge„

31:

„pateert

ook 6: vaten of 500: @d grofkruijt die bij examinatie nat en geheel onbruijk„

32:

„baar bevonden

33:

zijn in zee geworpen

„34:

gedaane vititatie van gemelden hiel door teekundigen

„—

t de sweegen door hun gedient Rapport

gegeven man dat aan de Equipagie opzigter d’ aangetoonde gebreeken te laten

„35

voorzien -

36:

klappus olie met de Pantjalling Lingen ontfangen

verte