closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Scheepen en Vaartuijgen

gemelde hiertje van dies gebreeken te voorsien

aan besteeding van eenige Matt en Rondhouten

Berigt van de gedaane vititatie van voormelde Pantjalling Lingen

den verstikt bevonden hajer teuw van dezelve uijt de inventaris afgeshreeven

om als in den text weder te verstrecken

den versleeten topzijl van de Pantjalling d’ Expecitie afgeschreeven

en Een erreparabele fol van dezelve verkogt

een nieuw t opzijt aan dezelve weder verstrekt

de aanreekeningen van gem: Pantjalling en d’ Bark Ceram zijn ontfange„

verzeekering van de provitabeler emplaij der goemerds touwerken

en vermindering daar door van de Lastreekening op dat aspect

en ook den Eijsch der vaderlandte touwen.

de order ter verzending om te verwisselen van Swaar touwen

en bij het kappen van te onbequaame zullen punctueel nagekomen worden

Remarque H: H: E: over de uijtdrukking van Japarouas Hoofd Blondell

wegens de houtbosschen

antwoord daar op

En verseekoring van des Neer Gouverneur attentie in deesen

Berigt van den Equipagie opzigter van drie ter waarloo leggende on„

„bequame Randhoute

nogeen onbequaame dito gelijk ook een ufgevaren schouw

verzoek tot den verkoop der eersgenoemde

besluijt daar op gevallen

het ingekomen rendement daar van opwinst en verlies ingenomen.

twee nieuw aangekapte Bintangers Marthouten voor dies bedragen

bij de boeken ingenomen

also bij vititatie bekwaam bevonden zijn

Copia berigt van den Equipagie opzigter wolsgaard en de gezaghe bbas

der aanweetende vaartuigen

verte

37

§ 36:

37:

38

39

40

41.

42

43

44:

44:

45

46:

47

48:

49

50.

—.

51

52

53:

54:

55