closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van Scheepen en Vaartuijgen

toudende Consideratie waarom ’s Comp„s Pantjallings de roof vaartuigen zelden

agterhaalen

vertoening van onse Swaar gebouwde Pantjatling

ligtheid van de Rovers vaertuijgen of orembaijen

in vergelijk van die van ons en daar bij de lathartigheid der Amboineesen

Berigte der rititatie en dieptreeding van ’t zoo en de Ceram

idem wat na de order met de aankomst als vertrek van die kielen en hunne

ladingen moeten werden g’obterveert gedaan zijn

en ook met relatie tot dies scheepelingen

ingegeven Lading aan ’t schip

betuiging der scheep overheeden van dies behoorlijken ontfang tt

de verzegulde sleutels der luijken in handen van den eersten gesteld

verder lading van dien kiel

verklaring van de Capitains wolsgaard en Nartman wat ’t schip te jara

nog kan inneemen

besluijt om het zelve over sourabaija te depecheeren

dies dieptreeding bij vertrek

’t overlijden van de gezaghebber van de Ceram bedeelt

de aanstelling tot gezaghebber van dies Soud Luitenant Riesen daar op en

voordaagt van hem ter bevordering tot Luijtenant

Transport aan denzelven, na den Inventaris gedaan.

den Coro Luitenant van ’t schip het zoo als tweede daar op geplaatst

den verhoop der Rijst door de overheeden voor dat sComp: Ladingen hebben

verantwoord na de order kennisse gegeeven,

de Raad van Justitie en Fiscaal de obtervantie daar van aanbeverlen

ook de gecommitt„s bij de ontlossing van scheepen en vaartuigen

slegte Constitutie der in dit jaar ontfangene Bieren in zoort

daar van is 1: vat in zee gektort.

en vijf. voor ’t geldende verkogt.

van de aangebragte Rijst zijn er 514: lb: bedorven

verte

1

55:

56:

57

58:

59

69:

60:

61:

62

63:

64.

65

66:

67

68

69

70.

71

72:

73:

74:

75