closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van SCcheepen en Vaartuijgen.

eeven als t bier door een Justitieele Commissie g’examineert en daar na

ƒ76

in zee gewerrpen

dog 118: takken voor t geldende verkogt

77:

1

—.

met een winst van p:r C„o ruijin

78:

de in text gem: Bevindings der ladingen zijn ter Resolutie geintereert

„79

eenige natte Rijst en Luur Bier in Zee gestort

205: p„s gebroken Extricten ter afschrijving gepasseert

d’ overleeden van de Bark Ceram voor de temin geleeverde planken en zout

80.

op reekening uijtkoops betaal

81

en voor meerder olie evenredig gecrediteert.

82:

zijnde die van de Pantjall: Lingen behoorlijk uijtgeleeverd

Soldij Koeken

„de Bedindens aan bevorlen aan het Noorder en zuijder quartier afte zenden die in text

§ 224:

gem: Boeken

225

en in de verttrecking van gagie aan de Chineese zeevarende zig na de order te reguleeren

226:

de geslootene Boeken zijn behoorlijk geconfronteert

Timmeragie en Reparatie.

171:

ij

antwerend op H: H: E: remargne omtrent de ontdekte defecten aan het nieuw graan Maquazij

172:

wat er dan gedaan is om te verhelpen dog vrugteloos

Verkoop

5. 99

de aangebragte Lijwaaten in dit Jaar zijn met voordeel van de hand gezet

100

dog weder met 6: maanden respijt van betaling

101

Rendement der in drie dagen gehouden vendutie van Lijwaeten

wat daer op geprotiteert is

verte