close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0087

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg van SCcheepen en Vaartuijgen.

eeven als t bier door een Justitieele Commissie g’examineert en daar na

ƒ76

in zee gewerrpen

dog 118: takken voor t geldende verkogt

77:

1

—.

met een winst van p:r C„o ruijin

78:

de in text gem: Bevindings der ladingen zijn ter Resolutie geintereert

„79

eenige natte Rijst en Luur Bier in Zee gestort

205: p„s gebroken Extricten ter afschrijving gepasseert

d’ overleeden van de Bark Ceram voor de temin geleeverde planken en zout

80.

op reekening uijtkoops betaal

81

en voor meerder olie evenredig gecrediteert.

82:

zijnde die van de Pantjall: Lingen behoorlijk uijtgeleeverd

Soldij Koeken

„de Bedindens aan bevorlen aan het Noorder en zuijder quartier afte zenden die in text

§ 224:

gem: Boeken

225

en in de verttrecking van gagie aan de Chineese zeevarende zig na de order te reguleeren

226:

de geslootene Boeken zijn behoorlijk geconfronteert

Timmeragie en Reparatie.

171:

ij

antwerend op H: H: E: remargne omtrent de ontdekte defecten aan het nieuw graan Maquazij

172:

wat er dan gedaan is om te verhelpen dog vrugteloos

Verkoop

5. 99

de aangebragte Lijwaaten in dit Jaar zijn met voordeel van de hand gezet

100

dog weder met 6: maanden respijt van betaling

101

Rendement der in drie dagen gehouden vendutie van Lijwaeten

wat daer op geprotiteert is

verte