closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zulks hier zeedert lange betragt is, inschul„

„dige observantie houden.

§ 4: Gelijk wij ook reeds de secretarij, Negotie: en

soldij Bedienden ter hunner narigt en stipte

item de ingereedhen brengen

der Boeken en Papieren voor

„bservantie aanbevoolen hebben uw Hoog Ede„

het zuijder en Noorder quartier

„lens gerespecteerde ordres van den 15: Janna„

„rij 3: Junij en 16: December 1788: nopens de

versending van een gelijk stel Boeken en Papie„

„ren voor het Zuijder en Noorder quartier, even

als die Jaarlijks afgaan voor Amsterdam en

Zeeland.

Na gewoonte lijven wij te deeser plaat„

§ 15:

eerbiedig aantwoord op het

k in het Extract Patriasche Missive

laatst ontfangen Patriasch

Extract.

der Hoog Edele Heeren Seeventie„

„nen van den 20: December 1787: met

ons daar op in margine gesteld antwoord,

verhoopende dat het Hoogst dersel„

ver gunstige goedkeure mag weg

dragen.

Etract.