closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41

Extract Patriasche

Missive Geschreeven door de

Hoog Edele Heeren Seventie„

nen in Nederland aan Hunne

Hoog Edelheeden den Gouverneur

Generaal en de Raaden van

Indie te Batavia en

gedateerd Amsterdam

den 20:een December 1787:—:

§ 15: Deese onse Generaale aanmerkingen en

beveelen dus voor hebbende laaten gaan,

moeten wij nog melden, dat oms laatste

schreiven is geweest van den 12:e Julij

Jongstleeden, waar bij UE: kennis gaaven

van onse gedaane aanstellingen, ter ver„

vulling van vaceerende Posten in den

Raad van Indien, als meede die van

Justitie des Casteels Batavia, en

thans zullende overgaan om te beant

woorden de voorm: brieven en Papie„

ren bij oms uit Indie ontfangen zullen„

wij in die beantwoording zoo veel mogelijk

volgen