closeTerug naar inventaris

Transcriptie

48.

tusschen die beide weegengen zou

„de kunnen worden bij gebragt, eg„

„ter volgens de gesonde reeden,

en den aard van de zaak nem

mer ten gevolgen zouden kun„

„nen hebben, dat de schaal al„

„tijd ten nadeele van de uit

„leevering oversloeg, komt het

ons onbegrijpelijk voor, dat UE:

niet reets overlang de reede

van die minwigten eeniglijk

op Batavia hebben gezogt:

§ 2: ij horinneren ons dierhalven

met ongenoegen dat wij Zo

dikwerf, zijn onderhonden en

bemoeijelijkt over een zaak=e

welk van agteren blijkt, dat

door het adhibeeren vanr

eene slegts behoorlijke at

„tentie en vigelantie bij UE:

alleen

7„