closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

oorsaak op te speuren, ’t welk

wij zelfs niet penetreeren hoe had

kunnen missen wanneer slegts

eene gewoone aandagt was geves„

tigd op het onderwerp, het welk

en die tusschen tijd eene zo ver„

„wonderlijke dimunitie gewoon

was te ondergaan.

§ 29: En ’t is dan ook uit hoofde

van deese redenen dat wy ons

vastelijk voorstellen, dat de

thans door UE: gestelde or

dres bij aldien dezelve behoor

„lijk worden g’executeerd, en

zich niet alleen bepaalen

tot het adhibeeren van alle

mogelijkx nauwkeurigheid bij

het doen der uitweeging der

Nagulen aanboord, maar

ook voor al zig uitbreiden

tot.