closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wij verseekeren Uwel Ed: Hoog Achtb:

dat de Eijschen alhier met de mogelijkste

accuratesse ingerigt en van al het geen

men denkt dat eenige winst kan p

„leeveren de netste qantiteiten geeischt

die men oordeelt dat hier overteerd kunne

worden sonder te durven onderneemen en daar

in te ruijm te werk te gaan om niet met

onverkoopbaare waaren te blijven sitten

51.

articul het welk zulke notabele

winsten affwerpt eene zoo geven

„ge quantiteijd gevordert hadden,

hier door zanden zij, ingevalle

die reedenen niet genoegsaam

mogten zijn geweest aangespoord

zijn tot eene meerdere oplettend„

heid, terwijl zulks in allen

gevallen zouden gehad heb„

ben dit heilzaam gevolg, dat

UE: op zeeker der gronden zou

den hebben kunnen oordee

„len of het interest van de Comp:

eene meerdere versending van

het nu te meermaalen ge„

„melde articul vorderde, dan

door de Ministers g’eijscht

Wan.

§33:) Wij hebben met genoegen

gesien dat het Nagul ge„

„wasch