closeTerug naar inventaris

Transcriptie

52.

ger en de leverantie merkelijk bo„

„ven de gecalculeerde 505059: lb

ga zelfs tot 8: a 900000: lb: zou

„de kunnen beloopen en dus

tot eene quantiteit ongevee„

„kend die zoo groote voor

„raad, zoo hier te landen

als in Indie verre sur

„passeerende der sleet en

Europa en Azia.

§ 34: wij hoopen dat dig bedug„

„ting nog anders mag uit

vallen en dat het den Je„

„gewoordigen Gouverneur

gelucken mag zulks door

gepaste middelen te weeg

te brengen, waar onder

zeekerlijk meede kan wer

„ken het doen van de

Groot