closeTerug naar inventaris

Transcriptie

groote Hongij Togt om de In„

„landers daar door zo veel mo

„gelijk van het plucken te die„

„kerteeren.

§ 35: Dan welke heilzaame gevol

„gen de Maatschappij zich ook

moge belooven van de middelen

zeedert eenige Jaaren in ’t werk

gesteld om de Leverantien der

Nagulen te brengen op eene

zo na mogelijk bepaalde en

voor haar draagelijke hoeveel„

„heid leeverd egter de herden„

„king aan de berigten welke

wy van derselve uitslag suc

„cessivelijk uit Indie hebben

ontfangen en zo dikwils eene

runme sof voor onze G„e„

„neraale beantwoordingen

hebben verschaft zo wij

vermeenen, maar al te

veel