closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het valt waarlijk hart en grievend voor

den Amboinees zijne Nagulboomen waar

van hij afsoout bestaan en leeven moet te zien

introeijen en gelukkig is het dat hij zulk een ver

„lies nog met lijdsaamheid draagt.

53

veel grond op, voor de bedug„

„ting dat aan de eene kant

die middelen nimmer toerijken„

„de zullen zijn voor de volko„

„meng bereiken van het oogmerk

’t welk men door dezelven bedoeld„

en daar de gewassen als ’t waare

en eevenreedigheid vermeenigvul„

„digen naar maate men dersel„

„ver opbreng tragt te beletten

kunnen wij aan de andere kant

niet sonder een meedelijdend

gevoel aanzien, dat de Am„

boinees die uit die opbreng

zijn bestaan moet vinden verstoot

„ken word van de voordeelen

welke hem de aarde opleeverd,

naar maate deeze zijne pogin„

„gen met eenen minderen uitslag

begunstigd.

§ 36: Jn de noodzakelijkheid, wel„

„ke zick dienvolgende op doed

om

2