closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van wij in den aanvang deeser

materie reeds hebben gewag gemaakt

die hoop bij ons wederom verlee„

„vendigt.

§ 38: In die memorie hebben wij na„

„mentlijk vermeld gevonden dat de

coffij op Ambon weelderig fr„

groot en geen arbeid nog zorg

van belang vorderd, voorwaar

beide hoedanigheeden welke ons

het beste vooruitzigt moeten

geeven dat den Inlander zo hem

slegts de geleegendheid word op„

„geeven om met de Cultuure van

dat product zijn voordeel te

doen van dezelve greetig zal ge„

„bruik maaken in owelk ge„

„voelen wij te meer versterkt

worden door het geen de Heer

van Pleuren en verdere

bijvoegd dat een ieder tot den

geringsten Inlander toe die

maar