closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

maar een stukje gronde of thuin

heeft de coppij boom tot eigen

gerief aanplant, en samtijds

ook om nog wat te overkoopen

en wijders dat den Inlander eg„

„ter nimmer gedult oefsent om de

volkomene rijpheid van de boom

afte wagten, ’t welk hij egter

meende dat te verbeeteren soude

zijn terwijl de meergem: Gouver

neur de eenige reeden waarom

de bevordering dier cultuure

bij hem als ondienstig wierd be„

„schouwt hier in doet bestaan dat

de Compagnie mit de Batavi„

„asche boven Landen Cheribon

en Jara van dat Product

genoegzaam wierd geriefd

tot den vertier van Euro

„„pa en Indie.

§ 39: Daar wij dus alle reedenen

hebben.

k