closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben om na dit getuignis

van een Gouverneur, wiene

bekwaamheid onse goedkeu

„ving heeft weggedragen op

gronden van de aller groot„

„ste waarschijnelijkheid

te veronderstellen, dat het

voorm: Product. uit Hoof„

„den van desselfs aard en de

zorgen welke het op A.m

„bam ter aangreking overaijst

mitsgaders de ongedwonge ge

„neigdheid van den Inlan„

„der tot die aankweeking

zeer geschikt zoude zijn

om deselve langsamerhand

van de Cultuure der Na„

„gulen gedeeltelijk aftrek

„ken en voor zo overre

de belangens der Maatschappij

Gulis