closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56.

zulks ovorderen, komt het

er dus maar onse gedagten

„nog maar alleen op aan, of„

„te voorm: bedenking van

den Heer van Fleuren

teegens de aanmoediging dier

Cultuure gegrond zij Ja, dan

neen.

§40: Amtrent deese gewigtige

vraag nu vermeenen wij

ons insgelijks te mogen ver„

zeekerd houden dat het be„

„lang der Maatschappij in

geenendeele strijdig is met

de natuurlijke geschikt„

„heid van het gem: pro„

„duct tot bereiking van

ons heilzaam oogmerk,

naar dien wij op grond

van