closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verseekerende Uwel Ed: Hoog Achtb:

dat dit Ministerie eene geduursame

waaksaamheid zal oeffenen zoo teegen

den al te sterken voortgang der Caffij

aanplanting als het te groot verval

en verwaarlosing der Nagul Caltuure

57

daar de ondervinding seerdert

dat de Staatschappij deese Previn„

„tie bezeeten heeft, leerd, dat men

zo wel tijden heeft gehad dat de

Compagnie een zeer groot gebrek

aan Nagulen heeft gehad als tijd„

„en waar in zij, gelijk thans als

van dezelve is overkropt geweest

en niets minder zoude stroo„

„ken met de belangens van

de Plaatschappij, dan dat Am

ban door den tijd Coffij in plaats

van Nagulen opleeverde een

bedenking welke te meer uwe

bijlandere aandagt in eene dub„

„belde graad van behoedsaam

„heid vorderd daar de mini„

„sters op dit Comptoir reeds

bij derzelver advisen hebben

te kennen gegeeven dat men

duijdelijk bespeurde, dat reets

minder werk van de aankwee

„king der Jonge Nagul Boomen

gemaakt wierd.

542