closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 42. Jmmers wanneer men dit ge

zegde van de ministers in zoog

„hand, en daar bij beschouwd

het geene wij reeds te vooren

hebben aangemerkt dat de Coffij

op Ambon zeer weeldig groeid

en weinig zoog vereischt Kan

men bij na niet twijffelen

of de vadsige Amboineesen

zullen zig, zo vas zij daar

eenig voordeel van kunnen

verwagten, zeer ligt tot desselfs

aankweeking. laaten overhaalen

en het zaldus alleen afhangen

van de wijse waar onder de

natuurlijke gewegdheid in dee„

„sen bestierd word, of de Cof„

„fij cultuure hier ter plaatsen

die aller heilzaamste gevolgen

zal hebben voor de Mtaat

„schappij welke wij met desselfs

in voering beoogen een goed

Gouverneur