closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 43: pen voornaam vereijschte in

zodanig een Gouverneur bestaat

en de behaafdheid, om soo

veel mogelijk te paaren het

oroordeel van de Maatschappij

met het belang van den In„

„lander, hier toe zal hij steeds

zijne pogingen aanwenden en

gebeurd het zomtijds dat het

de kragtigste poogingen van den Gon„

„verneur zullen onophoudelijk werk„

eerste hem onvermijdelijk

„zaam zijn om den Inlander door een

vriendelijke en verpligtende behandeling

„noodzaakt tot schikkingen

steets aan de belangen der Maatschap„

„pij te verbinden en verkogt te doen

blijven waar toe hij hoopt dat zijn

welke aan het laatste hir„

lang jarig verblijf in dese Provintie

en verkreegen kennis van den aart

der Inlanders hem des te gereeder den „derlijk zijn zal hij wederom

weg zal baanen.

langs andere weegen tragten„

het gevoel daar van voor

den Inlander te verminde„

hem.

„ren, en hem en eenen goe„

„den luim te houden.

Vier