closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65.

van die poincten op dit Comp„e

„toir is bediend.

§53: Immers wanneer wij ona„

„gaan dat de fortificatien al„

„leen zonder te reekenen de

timmeragien en reparatien

binnen den tijd van thien

Jaaren van 177¾: tot 178 2/3: op

dit Comptoir aan de Maat

„schappij hebben gekost een

exorbitante Som van ruijm

ƒ 370320:—: en daar bij in aan„

„merking nemen dat het

verslag van de Ambonsche

ministers omtrent den

staat der Cartificatien en

de nieuwe voorslage op

dit stuk door hun gedaan

niet alleen Een merken

draagd van de aller diep

„ste onkunde, zo van den

Gebieder op dit Comptoir

als

8