closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68

Aleuren gevordert hebben

deszelfs belangens op de na

„deelige beschrijving, welke de

Gouverneur De Bock

van dee Fortificatie op dit

Comptoir gegeeven had en het

heeft onse opmerking tob

zig getrokken dat daar uit

aan UE: gebleeken is, de voor

„noemde Gouverneur bij die

beschrijving, waar meede

hij niet bij het aanweesen

maar Jnist na ’t vertrek

van den Heer van Pleu

„ren waar te voorscheijn

gekoomen door gebrek aan

kunde en nauwkeurig on

derrigt den gemelden Heer

had ten toon gesteld, ter

„wijl wij de door UE: gevor„

„derde verantwoording van

de Ministers op de inge

diende

P