closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Calibers zijn waar omtrent

UE ons goedvinden souden af„

„wagten en wat UE: eigentlijk

met die woorden bedoelen, dan

zo derzelver sin deese mogt zijn

dat uE overlangen te weeten

wat wij willen gedaan heb

„ben met de Calibers van 8: lb:

welke op Ambon nog voor

handen zijn so diend daar op

in aanwoord, dat daar van

voor verre het zelve nog

bruijkbaar is het best mo

„gelijk emploij moet worden

gemaakt eeven als UE: de

Ministers gelast hebben

dat geschieden zoude omtrent

de Calibers van 36: lb: als

door UE: dienstig zijnde ge„

„oordeelt tot het bestrijken

van de Baay moetende

overigens het Canon dat

onbruijkbaar is herwaards

worden