closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70

worden gesonden.

§ 58: Bij het door UE bedeelde on„

„der het Hoofddeel van be

„lastingen en de verhandeling

van dit Comptoir vinden

wij melding gemaakt ovan

een Request van den Capi„

„tain Dekker gevoerd heb

„bende het schip Buijtenlee

„ven waar bij hij het bederf

van een gedeelte zijner Ca„

„ding toeschrijft aan de sleg„

„te gesteldheid van zijnen

bodem, en dat van dit laat„

„ste ook was gebleeken bij

een te Ambon ingediend

berigt, mitsgaders dat uE.

zoo het voorsz: Request,

als het gemelde berigt gesteld

hadden in handen van den

Commandeur in opper

Equipagiemeester