closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

73

den 18:' November 1784: 232: om

voor al zorge te dragen dat

op geen Comtoir in Indien goede„

„ren worden aangehouden wel„

ke aldaar gemist kunnen wor„

„den, en gevaarloopen om door

langheid ovan tijd of anders

oorsaaken te bederven of in

hoedanigheid te verminderen,

terwijl men 'er dikwerff el„

„ders om vergeleegen is.

§ 62: Voorts hebbens wij agter

de Lijst der restanten in het

verslag door de Ambonse

Ministers aan UE: gedaan,

door een schrijffont van den Copiast is veroor„ gevanden een Lijst, welke

„zaakt dat insteede van ter needer te stellen

zijnde het Restanten koopmanschappen onder ultimo tt

August:s 1785: in de Negotie pakhuijsen, buijten die het navolgende tot opschrift

voor bdanda aangebragt, dog met ovan verdou

„ro ontfangen zijn, het onverstaanbare opschrijft hegst, zijnde het restand

uijtgedrukt is

koopmanschappen onder

ultimo Augustus 1785: in

D