closeTerug naar inventaris

Transcriptie

74.

opholderingen zullen te ge„

in wat Jaren de koopmanschappen ont„

„fangen mitsgaders hoe veel en welke gee„

„deren bij het sluijten der Boeken onder

„moed zien; welke voor

ult:o Augustus van ieder Jaar in voor

naad blijven en voor zoo verre de handel

al zullen moeten strekken

waaris betreft wanneer en met welke

scheepen aangebragt zijn.

om een Jnist en klaar denk

„beeld te doen erlangen, wel„

„ke restanten waarlijk

op dit Comptoir leggers,

als zijnde die het eenige

but waar toe sodanig een

specificque opgave dienen

moet

§63: Daar (wij de ministers zoo

meenig kenf een behoorlijk

toeversigt op alle voors

handen zijnde goederen

hebben aanbevoolen, heeft

het ons tot niet weijnig

ergernisse verstrekt dat

van de met de Chialoup