closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Batavier maar de Hoofd

„plaats ter hermaling overgeson„

„den 19300: Ponden Buskruijt

een Quantitijd van 6750: lb:

onbequaam is bevonden, en

schoon Wij liefst willen ver

„onderstellen dat geene ver„

„keerde in schikkelijkheid

maar bijzondere en voldoende

reedenen UE: zullen genoopt

hebben, om zulks een von

„dig te passeeren zo als wij

uit den inhoud van de 562:

van Uwe afgegaene Missive

van den 27: December 1785:

zijn ontwaar geworden door

UE: geschied te zijn, en

alzo de vergoeding daar

van aan de Maatschappij met

twee Capitaalen advans

ingevolge