closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75.

ingevolge uwe voorige waar„

„schouwing in deezen geen

plaatse doen hebben moeten

wij egter aanmerken dat de

beste wetten en met het heil„

„saamst Oogmerk geintrodu

„ceerd geheel en al hun doel„

missen Wanneer men niet

9

nauwkeurig het oog hond

op de stipte uijtvoering der

poenaliteiten welke daar bij

zijn gestatreerd, en zulx

voor al dan wanneer de

ondervinding reeds heeft ge„

„leerd, dat Lagtere middelen

niet instaad zijn om het

bedoelde oogmerk te be„

riken

§64: Wij begeeven dan niet

Alleen