closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alleen, dat UE: voortaan

derzelver gemelde waar„

„schouwing omtrent dit

voor de Maatschappij zoo

aangeleegen articul het

welk reeds meermaalen

het voorwerp onser ern

„stig aandagt is geweest.

en waar omtrent alle pligt

versuijm des te onverschoo

„nelijker is, om dat slegts

eene gewoone attentie over„

„eijscht word om de Maat

„schappij voor schadens te

behoeden stiptelijk zullen

doen ten uitroer brengen

maar ook dat uE voor

zoo veel imimer van

deselve afhangt, zullen

Zorge